Revista Ekonomike

 

Reviste Ekonomike (botuar)

 

  1. Roli i institucioneve formale dhe joformale ne zhvillimin ekonomik, Revista Shqiptare Social Ekonomike, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Janar - Mars 2013, Nr 1(74), Tirane (autor i pare)
  2. Menaxhimi i te padukshmes duke menaxhuar te dukshmen, Revista Shqiptare Social Ekonomike, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, (autor i dyte),Nr 2 (57), Prill-Qershor 2009, faqe166-174
  3. Semundje e menaxhereve te koheve moderne: Keqmenaxhimi i kohes, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 5(60), 2009,faqe 11-19 (autor i dyte)
  4. Vlera ekonomike e jetes njerezore,Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 3(63), 2010,faqe 147-157 (autor i dyte)
  5. Networket Social Fuqizojne njerezit dhe bizneset, Ekonomia dhe Tranzicioni, nr i botimit 3 (58) fq 46-52. (autor i dyte)